தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Virudhunagar Recruitment 2021 – Watchman, Jeep Driver & Office Assistant 22 Posts – Last Date 25.01.2021

TNRD Virudhunagar Recruitment 2021

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Virudhunagar Recruitment 2021 invites application for the post of 22 Watchman, Jeep Driver & Office Assistant Posts. Apply before 25.01.2021.

  • TNRD Virudhunagar Job Location : Virudhunagar (Tamil Nadu)

TNRD Virudhunagar Job Details :

Post Name No. of TNRD Virudhunagar Vacancy Pay Scale
Watchman, Jeep Driver & Office Assistant Posts 22 Posts Rs. 15,700

Eligibility Criteria for TNRD Virudhunagar Recruitment 2021 :

Educational Qualification Age Limit
8th pass and should have ability to read and write. Minimum 18 years to Maximum 30 years.

TNRD Virudhunagar Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Virudhunagar Recruitment 2021 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Interview.

How to Apply TNRD Virudhunagar Jobs :

    The last date to submit offline application is 25.01.2021 to the corresponding address & Check the notification for address.

Important Dates to Remember :

  • Last Date for Submission Of Online Application : 25.01.2021

More Details : TNRD Virudhunagar Recruitment 2021 for Watchman, Jeep Driver & Office Assistant Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो