தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Dindigul Recruitment 2021 – Office Assistant & Watchman 16 Posts – Last Date 18.01.2021

TNRD Dindigul Recruitment 2021

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Dindigul Recruitment 2021 invites application for the post of 16 Office Assistant & Watchman Posts. Apply before 18.01.2021.

  • TNRD Dindigul Job Location : Dindigul [Tamilnadu]

TNRD Dindigul Job Details :

Post Name No. of TNRD Dindigul Vacancy Pay Scale
Office Assistant & Watchman Posts 16 Posts Candidates are suggested to read the official notification.

Eligibility Criteria for TNRD Dindigul Recruitment 2021 :

Educational Qualification Age Limit
Applicants should pass 8th Std/ 10th Std from recognized board. 18 to 35 years.

TNRD Dindigul Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Dindigul Recruitment 2021 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Interview/ Merit list.

How to Apply TNRD Dindigul Jobs :

    Eligible candidates may apply through மாவட்ட ஆட்சி தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி), 154, மாவட்ட ஆட்சியரக வளர்ச்சிப்பிரிவு, மாவட்ட ஆட்சியரகம் – 624 005 திண்டுக்கல் from 18.01.2021.

Important Dates to Remember :

  • Starting date : 22.12.2020
  • Last Date for Submission Of Online Application : 18.01.2021

More Details : TNRD Dindigul Recruitment 2021 for Office Assistant & Watchman Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो