தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Erode Recruitment 2020 – TNRD ErodeaOverseer/ Junior Drafting Officer 17 Posts – Last Date 07.01.2021

TNRD Erode Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Erode Recruitment 2020 invites application for the post of 17 TNRD ErodeaOverseer/ Junior Drafting Officer Posts. Apply before 07.01.2021.

  • TNRD Erode Job Location : Erode

TNRD Erode Job Details :

Post Name No. of TNRD Erode Vacancy Pay Scale
TNRD ErodeaOverseer/ Junior Drafting Officer Posts 17 Posts Candidates are suggested to read the official notification.

Eligibility Criteria for TNRD Erode Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
Diploma in Civil Engineering from recognized institute. 35 years.

TNRD Erode Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Erode Recruitment 2020 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Written Test.

How to Apply TNRD Erode Jobs :

    Eligible candidates may apply offline through the மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் (வளர்ச்சி), 3வது தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், ஈரோடு-11 from 07.01.2021.

Important Dates to Remember :

  • Notification date : 09.12.2020
  • Last Date for Submission Of Online Application : 07.01.2021

More Details : TNRD Erode Recruitment 2020 for TNRD ErodeaOverseer/ Junior Drafting Officer Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो