தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Tiruvannamalai Recruitment 2020 – Overseer 80 Posts – Last Date 08.12.2020

TNRD Tiruvannamalai Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Tiruvannamalai Recruitment 2020 invites application for the post of 80 Overseer Posts. Apply before 08.12.2020.

 • TNRD Tiruvannamalai Job Location : Tiruvannamalai

TNRD Tiruvannamalai Job Details :

Post Name No. of TNRD Tiruvannamalai Vacancy Pay Scale
Overseer Posts 80 Posts Rs.35,400-1,12,400

Eligibility Criteria for TNRD Tiruvannamalai Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
Diploma in Civil Engineering from recognized institute. 35 years.

TNRD Tiruvannamalai Application Fee :

 • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
 • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Tiruvannamalai Recruitment 2020 Nationality :

 • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

 • The Selection Process will be on basis of Written Test.

How to Apply TNRD Tiruvannamalai Jobs :

  • Eligible candidates may apply through மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி), இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 606 604

 

  from 08.12.2020.

Important Dates to Remember :

 • Notification date : 09.11.2020
 • Last Date for Submission Of Online Application : 08.12.2020

More Details : TNRD Tiruvannamalai Recruitment 2020 for Overseer Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो