தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Pudukkottai Recruitment 2020 – Overseer/ Junior Drafting Officer 36 Posts – Last Date 04.12.2020

TNRD Pudukkottai Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Pudukkottai Recruitment 2020 invites application for the post of 36 Overseer/ Junior Drafting Officer Posts. Apply before 04.12.2020.

  • TNRD Pudukkottai Job Location : Pudukkottai

TNRD Pudukkottai Job Details :

Post Name No. of TNRD Pudukkottai Vacancy Pay Scale
Overseer/ Junior Drafting Officer Posts 36 Posts Rs.35,400-1,12,400

Eligibility Criteria for TNRD Pudukkottai Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
Diploma in Civil Engineering from recognized institute. 35 Years.

TNRD Pudukkottai Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Pudukkottai Recruitment 2020 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Written Test.

How to Apply TNRD Pudukkottai Jobs :

    Eligible candidates may apply through மாவட்ட ஆட்சி தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி), மாவட்ட ஆட்சியரகம், புதுக்கோட்டை 622 005 from 04.12.2020.

Important Dates to Remember :

  • Notification date : 06.11.2020
  • Last Date for Submission Of Online Application : 04.12.2020

More Details : TNRD Pudukkottai Recruitment 2020 for Overseer/ Junior Drafting Officer Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो