தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – TNRD Tiruvarur Recruitment 2020 – Overseer 14 Posts – Last Date 03.12.2020

TNRD Tiruvarur Recruitment 2020

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, TNRD Tiruvarur Recruitment 2020 invites application for the post of 14 Overseer Posts. Apply before 03.12.2020.

  • TNRD Tiruvarur Job Location : Tiruvarur

TNRD Tiruvarur Job Details :

Post Name No. of TNRD Tiruvarur Vacancy Pay Scale
Overseer Posts 14 Posts Rs.35,400-1,12,400

Eligibility Criteria for TNRD Tiruvarur Recruitment 2020 :

Educational Qualification Age Limit
Diploma in Civil Engineering from recognized institute. 35 Years

TNRD Tiruvarur Application Fee :

  • Candidates are required to pay the application and examination fee as per details.
  • Candidates are suggested to read the official notification.

TNRD Tiruvarur Recruitment 2020 Nationality :

  • The applicant must be citizen of India

Selection Process :

  • The Selection Process will be on basis of Written Test.

How to Apply TNRD Tiruvarur Jobs :

    Eligible candidates may apply through மாவட்ட ஆட்சி தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சிப்பிரிவு), அறை எண் 60, இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருவாரூர் from 03.12.2020.

Important Dates to Remember :

  • Last Date for Submission Of Online Application : 03.12.2020

More Details : TNRD Tiruvarur Recruitment 2020 for Overseer Posts regarding age limit, educational qualifications, last date, pay scale, how to apply and application form, follow the link given below.

Important Links :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share करो